Vi tilbyder:

Indvendig rundering

Din lokale vagt laver individuelle runderingsløsninger.

Vi tilpasser behovet for rundering, efter Jeres ønsker, for optimal dækning af virksomheden.

Eksempel på løsninger:

– Åbne og lukke runderinger
– Køretilsyn
– Natlige runderinger
– Ind- og udlukning af fx rengøringspersonale, chauffører
– Og lignende

Formålet kan også være, at aflukke en virksomhed for natten eller weekenden.
Samt at sikre et minimum af energispild og hindringer af skader.

Eksempel på løsninger:

– Lukke vinduer
– Slukke lys
– Lukke for vandet
– Lukke branddøre
– Tilkoble alarmsystemer
– Og lignende

Udvendig rundering

Din lokale vagt laver individuelle runderingsløsninger.

Vi tilpasser behovet for rundering, efter Jeres ønsker, for optimal dækning af virksomheden.

Udvendig rundering kan foregå både til fods og i bil.

Eksempel på løsninger:

– Vinduer
– Døre
– Porte
– Hegn
– Vogn og maskinpark
– Tankanlæg
– Byggepladser
– Og lignende

Dette er dog kun enkelte eksempler på, hvordan Din lokale vagt kan sikre din virksomhed.

Der tilbydes rundering alle ugens dage.

Ingen opgaver er for store eller for små til Din lokale vagt.

Ring og få et uforpligtende sikkerhedstjek allerede i dag.