Socialpædagogisk – vagt

Socialpædagogisk vagt og tryghedspersonale

På offentlige såvel som private bosteder, i psykiatrien, hjemmeplejen og lignende inden for det socialpædagogiske område, kan ansatte blive udsat for uhensigtsmæssig adfærd og episoder.
Her kan et tryghedspersonale eller en socialpædagogisk vagt fungere som et godt supplement til at forebygge dette.

Din lokale vagt har erfaring inden for specialområdet i både kommunalt, regionalt og privat regi.

Med Torbens tidligere job som pædagogiske assistent, har han god indsigt i hvad det kræver, både som personale og borgere på det socialpædagogiske område.

Din lokale vagt holder sig løbende opdateret omkring loven om magtanvendelse.
Alle ansatte får en grundig introduktion i, hvad det vil sige at være tryghedspersonale/socialpædagogisk vagt, inden de bliver sat på en opgave.

Din lokale vagt påtager sig ad hoc opgaver af både kortere og længere varighed.

Vagtens rolle blive nøje aftalt i forhold til opgaven, således at både ansatte og borgere kan føle sig mest mulig trygge.

Tryghedspersonalet er civil.
Socialpædagogisk vagt er uniformeret.